Nasza firma przyjmuję różne zlecenia, lecz czasami niektóre z nich cieszą człowieka szczególnie. Jednym z takich zleceń jest kosz na nakrętki w kształcie serca, który wykonujemy

dla wielu gmin w całej Polsce, które zaangażowały się w pomoc chorym dzieciom. Jesteśmy dumni że możemy uczestniczyć w tym szczytnym celu, ponieważ pomagając dbamy również o nasze

środowisko.